Årsmöte 2024

Till SMH:s årsmöte 2024 kom det 37 medlemmar och mötet höllssom vanligt på Lönnen.Klockan slog 18.00 och ordförande Niklas hälsade alla närvarande välkomna.Sedvanliga årsmötespunkter behandlades och styrelsesammansättningen2024 klubbades med för året två nyval men med gamla ledamöter.Janne Mellqvist bytte sin post som Vice ordförande med Ulf Thulin som tidigare harvarit suppleant. Klubbmästare Timo informerade om kommande evenemang.Efter … Fortsätt läsa Årsmöte 2024